Общи условия

Моля, прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ преди да продължите използването на този сайт.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящите Общи условия регламентират взаимоотношенията между доставчика ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД и потребителите, купувачи на стоки, посредством договор от разстояние, сключен между страните. Покупка от сайта може да бъде осъществена като нерегистриран потребител, или след регистрация и създаване на профил на потребителя. Всеки потребител попълва регистрационна форма, в която трябва да посочи верни и точни данни, в т.ч. данни за доставка, телефон, имейл и др. Потребителят декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия с поставяне на отметка в поле Съгласен съм с Общи условия на регистрационната бланка. 

ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД не гарантира и не се задължава да осигури работата на сайта без прекъсване или без възникване на грешки, както и не гарантира непрекъснатата активност на всички функционалности на сайта.

ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД си запазва правото да променя цените без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки/неточности в информацията за продуктите. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите.

1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД е с ЕИК 206014343, със седалище и адрес на управление гр. София 1582, район Искър, ж.к. Дружба 2, ул. Обиколна № 111, Бизнес Център IPS, ет.1, скл.6. ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД притежава разрешение за търговия на едро с лекарствени продукт с номер BG/WDA/MP-0370/15.11.2022г, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата. Адрес за кореспонденция: гр. София 1582, район Искър, ж.к. Дружба 2, ул. Обиколна № 111, Бизнес Център IPS, ет.1, скл.6, телефон +359 2 444 50 50; +359 2 488 49 49, имейл: info@framemedical.bg.

2. ОТГОВОРНОСТ

ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД се старае да поддържа на вярна, точна и актуална информация за предлаганите продукти. ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД строго спазва законовата уредба на Република България, но не може да даде гаранция за точността и пълнотата на предоставената информация, не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка. ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е последици и/или щети породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъп до сайт, както и с възможността/невъзможността за използването му, в т.ч. и информацията, публикувана в него. В случай, че в сайт се съдържат каквито и да е препратки към сайтове на трети лица, ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД не носи отговорност за информацията, съдържаща се в тях, както и за защита на личната информация и сигурността на подобни сайтове. Информацията за всеки продукт в сайт на ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД, или публикувана в раздел „Публикации“ е изцяло препоръчителна и в никакъв случай не може да се третира като обвързваща избора на потребителите по какъвто и да било начин. ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД, както и неговите служители не се ангажират по никакъв начин с преценка на здравословно състояние на потребителите и препоръчват консултация със специалист лекар/фармацевт за установяване на точното здравословно състояние, подходящ начин на лечение, дозировка, странични действия и т.н.

При наличието на каквито и да е съмнения за употребата на който и да е от продуктите от страниците на уебсайт на ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД, както при и възникване на каквито и да е въпроси свързани с Вашето здраве и/или при здравословни проблеми, моля консултирайте се с личен лекар или фармацевт. ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД не препоръчва самолечение.

ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД не продава чрез сайта лекарствени продукти. Ако поради технически и/или човешки фактор, поради пробив на сайта от трети лица и/или злоупотреба с информацията на сайта без знанието на ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД забележите някакви нередности, моля веднага сигнализирайте на e-mail: info@framemedical.bg, за да предприемем съответните мерки за тяхното отстраняване.

3. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Виж в раздел Защита на лични данни. 

4. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Всички цени на предлаганите продукти в сайта крайни, обявени са в лева и са с включен данък добавена стойност /ДДС/, както и всички други данъци, такси и др. съгласно действащото законодателство. В обявените цени не са включени разходите за доставка, които се определят допълнително.

Плащането на заявени продукти по стандартна заявка може да се извърши по един от следните начини:

  • При получаване на стоката от куриер при доставката.
  • С кредитна или дебитна карта
  • През системата e-pay
  • С банков превод в следната банкова сметка: IBAN: BG65UBBS81551011740973 (моля посочвайте номер на поръчка) - ОББ АД; получател: ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД.

5. АВТОРСКИ ПРАВА

Съдържанието на този сайт, в т.ч. но не само лога, графични изображения или надписи, търговски марки, снимков материал и др. е собственост на ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД и/или негови партньори/доставчици и е предмет на защита от действащото законодателство, в това число правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Копирането, възпроизвеждането, промяната под каквато и да е форма и разпространяването на материалите, изложени в сайтовете на ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД е ЗАБРАНЕНО. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се приема като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и други действащи закони. Използването на каквито и да е материали от сайта е допустимо единствено за лично ползване и без комерсиална цел.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД приема поръчки 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата. Поръчките се осъществят през сайта след добавяне на избраните продукти в количка. За да бъде завършена поръчката е необходимо съгласие с настоящите Общи условия. ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД извършва доставка на поръчани продукти само за територията на България. Стоките могат да бъдат доставени по един от следните начини, по избор на клиента:

  • Доставка до адрес, посочен от клиента
  • Доставка до офис на куриерска фирма СПИДИ

ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД използва услугите на куриерска фирма СПИДИ за доставка на всички поръчаните стоки. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, клиентът приема и се съгласява и с условията за доставка. В случай, че поръчката е заявена до офис на СПИДИ, клиентът разполага със срок от 5 работни дни от датата на доставка, за да я получи. Неполучена в този срок поръчка се анулира и се връща обратно на склад в ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД, а платената за поръчката сума не подлежи на възстановяване.

ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД има право да не достави част или всички поръчани продукти, както и да забави доставка, по различни обективни причини, включително, но не само поради  изчерпване на складови наличности, грешен/непълен адрес за доставка или телефон за връзка с клиент, при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка и др., за което уведомява потребителя чрез  комуникация по телефон или имейл

ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД не гарантира наличността на стоките към момента на приключване на поръчката. Единствената отговорност на ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД в този случай е да върне предварително платената сума за конкретния/те продукт/и, ако има такава.

ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД  се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност.

По отношение на предлаганите продукти е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

Клиентът има правото да върне продукт за негова сметка, в рамките на 30 дни от получаването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си неразпечатана опаковка.

При изпълнение условията за връщане, след получаване на продукта ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД се задължава да върне на клиента сумата платена за него. Възстановяването на сумата се извършва посредством банков превод, като клиентът трябва писмено да посочи банкова сметка, в която да му бъде възстановена платената сума. Посочването на банкова сметка се осъществява чрез изпращане на електронно волеизявление в свободен текст до e-mail: info@framemedical.bg, в който клиентът посочва номерът на поръчката си, която връща и банковата си сметка, където желае да ми бъде възстановена заплатената сума. Възстановяването на стойността на върнати поръчки се осъщестява в рамките на 14 дни от датата на получване на върнатата стока и полученият e-mail.

7. ПРАВО НА ОТКАЗ

Потребителят има право да се откаже от сключения договор за покупка от разстояние, без да посочва причини за това и без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 30 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми по недвусмислен начин ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД  за решението си за отказ от договора преди изтичане на 30-дневния срок.

Отказът може да бъде направен чрез изпращане на стандартен формуляр за отказ на адрес гр. София 1582, район Искър, ж.к. Дружба 2, ул. Обиколна № 111, Бизнес Център IPS, ет.1, скл.6

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

- До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

- Поръчано на*/получено на*

- Име на потребителя/ите

- Адрес на потребителя/ите

- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

- Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

Във всички случаи на отказ, потребителят трябва да изпрати по куриер за своя сметка стоката обратно на ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД  без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която е съобщил на ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати обратно на търговеца преди изтичането на 30-дневния срок. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Възстановяването на платените суми се извършва само по банков път.

В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост, неизползвана и с пълна окомплектовка, ако има такава. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

8. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита на потребителите

Комисия за защита на конкуренцията

Изпълнителна агенция по лекарствата

9. ДОСТАВКА

ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД  предоставя на своите клиенти възможност за избор на един от следните начини за доставка на поръчаните стоки:

  • До адрес, посочен от клиента: ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД използва услугите на куриерска фирма СПИДИ за доставка на поръчаните стоки.
  • До офис на куриерска фирма СПИДИ. В случай, че поръчката е заявена до офис на СПИДИ, клиентът разполага със срок от 5 работни дни от датата на доставка, за да я получи. Неполучена в този срок поръчката се анулира и се връща обратно на склад във ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД, а платената за поръчката сума не подлежи на възстановяване.

Доставката на поръчки, на стойност над 50,00 лв. е безплатна. Доставката на поръчки, под 49,99 лв. е за сметка на купувача и е на стойност 4,90 лв. без значение теглото на пратката. 

Срок на доставка:

  • Поръчки направени до 14:00 ч. в работни дни се изпълняват и доставят в рамките на следващия работен ден*.
  • Поръчки направени след 14:00ч. в работни дни или в събота/неделя/празнични дни се изпълняват и доставят в рамките на до 2 работни дни*.

*За пратки до населени места, където куриерска фирма СПИДИ има конкретен седмичен график за разнос, се спазва съответният график.

**Възможно е удължаване срока на доставка поради временна липса на поръчан от вас продукт или недостатъчната му наличност за изпълнение на заявеното от вас количество, както и при обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. В такива случаи ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.

***Моля имайте предвид, че може да има забавяне в разноса на пратки от куриерската фирма, което може да е в резултат на лоши метеорологични условия, технически проблеми, обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка и други фактори. Препоръчваме Ви да проследявате Вашата пратка по номера на товарителницата, която получавате по имейл, след като пратката е предадена на куриерска фирма СПИДИ.

Нашите служители от отдел Обслужване на клиенти са на разположение да Ви съдействат всеки работен ден от 9.00 до 18.00 ч.:

Email: info@framemedical.bg

Телефон: +359 2 488 49 49; +359 2 444 50 50

За да се избегнат неволни грешки, след всяка поръчка клиентът получава известие по имейл, потвърждаващо направената поръчка, на контакти предоставени от клиента. Куриерска фирма СПИДИ ще изпрати на клиента мейл в момента, когато поръчката е приета в СПИДИ за изпълнение на доставка, както и имейл/sms в деня на доставката.

Ако имате въпроси, моля пишете ни на info@framemedical.bg

ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:

Настоящите Общи условия влизат в сила от 15.10.2020 г. и са задължителни за всички клиенти на сайтовете на ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД. В случай, че не приемате настоящите Общите условия, не следва да продължавате да използвате този сайт за извършване на покупки от него. 

ФРЕЙМ МЕДИКЪЛ ЕООД може да променя и допълва по всяко време настоящите Общи условия. Промените влизат в сила от публикуването им на сайтовете на Дружеството и стават задължителни за всички потребители от момента на публикуването им.

Ако не намирате нужната Ви информация, може да изпратите Вашите въпроси на info@framemedical.bg